PROTOKÓŁ WYBORU OFERT

Data publikacji: 2016-11-21 13:20

Protokół wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.10.2016r. ogłoszonego przez firmę ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Procedura wyboru wykonawcy prowadzona była zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Wybrana została firma PPUH MONAWI JACEK KUŹNIAR z siedzibą KRZEMIENICA 48, 37-127 KRZEMIENICA,NIP 8151278074 REGON 180879478 która zaoferowała najniższą cenę 2 142 000,00 EURO.logo-bgk

Data publikacji: 2016-10-06 09:34

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle  POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania – zapytanie ofertowe


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotycząca zapytania ofertowego z dnia 27.07.2016 r. 

Data publikacji: 2016-09-23 09:20

W związku z zakończeniem postępowania, informuję, iż do wykonania usług w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników firmy w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wybrana została firma Consenso sp. z o.o. posiadająca numer NIP: 66123369981 oraz numer KRS 0000499530, która zaoferowała najniższą cenę 97 450  PLN.

Do pobrania: protokół


Data publikacji: 2016-09-28 10:10

Protokół wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.08.2016r. ogłoszonego przez firmę ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji ościeżnic drzwiowych (wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej), składającej się z Wielogłowicowego centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Procedura wyboru wykonawcy prowadzona była zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Wybrana została firma TEKNIKA S. A., posiadająca numer NIP: 7781326940 oraz numer REGON 631125339, która zaoferowała najniższą cenę 295 000,00 EURO.

Do pobrania: protokół


Data publikacji: 2016-08-05 14:12

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Wielogłowicowe centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Do pobrania: zapytanie ofertowe


Untitled-1

Data publikacji: 2016-07-28 13:42

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkoleń w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników firmy Erkado w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy ustalonych na rok 2016.

Do pobrania: zapytanie ofertowe

 


Zamawiający – ERKADO Zbigniew Kozłowski, z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji ościeżnic drzwiowych (wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej), składającej się z Wielogłowicowego centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne,

informuje o zakończeniu postępowania ofertowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Uzasadnienie wyboru oferty

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert (data upublicznienia zapytania ofertowego – 11kwietnia 2016 r., termin składania ofert: do 14 czerwca 2016r. do godziny 15:00) Zamawiający otrzymał trzy oferty na realizacje przedmiotu zamówienia. Zasada konkurencyjności została tym samym spełniona.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Wybrana została firma TEKNIKA S. A., posiadająca numer NIP: 7781326940 oraz numer REGON 631125339, która zaoferowała najniższą cenę 310 000,00 EURO oraz najkrótszy termin dostarczenia maszyny.

Do pobrania – protokół


Zamawiający – ERKADO Zbigniew Kozłowski, z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia automatycznego urządzenia załadowczo-rozładowczego wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne,

informuje o zakończeniu postępowania ofertowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Uzasadnienie wyboru oferty

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert (data upublicznienia zapytania ofertowego – 11kwietnia 2016 r., termin składania ofert: do 14 czerwca 2016r. do godziny 15:00) Zamawiający otrzymał trzy oferty na realizacje przedmiotu zamówienia. Zasada konkurencyjności została tym samym spełniona.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Spośród wszystkich ofert jako zwycięska została wybrana oferta złożona przez MONAWI PPHU JACEK KUŹNIAR, która zdobyła największą liczbę punktów – 100. MONAWI PPHU JACEK KUŹNIAR zaproponował najniższą cenę tj. 1 300 000,00 PLN oraz termin realizacji zamówienia do 16.12.2016r.

Do pobrania – protokół


 

Zamawiający – ERKADO Zbigniew Kozłowski, z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne,

informuje o zakończeniu postępowania ofertowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Zamawiający informuje, że postępowanie ofertowe z dnia 11 kwietnia 2016 r., na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, zostało zakończone.

Uzasadnienie braku wyboru oferty

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert (data upublicznienia zapytania ofertowego – 11 kwietnia 2016 r., termin składania ofert: do 14.06.2016rr. do godziny 15:00) Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty realizacji przedmiotu zamówienia. Zasada konkurencyjności nie została tym samym spełniona, z podanych wyżej przyczyn.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności nie doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu.

Do pobrania – protokół


 

 

Untitled-1

Data publikacji: 2016-07-07 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników produkcji z zakresu obsługi i usuwania usterek w maszynach CNC w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy ustalonych na rok 2016

Do pobrania:


 

 

Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia Automatyzacji załadunku oraz rozładunku drzwi poddawanych obróbce na automatycznej okleiniarce do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużną elementów oraz automatycznej okleiniarce do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę poprzeczną elementów w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.

Do pobrania:


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z automatycznej okleiniarki do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużną elementów oraz automatycznej okleiniarki do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużno/poprzeczną elementów  do drzwi w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Wielogłowicowe centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Automatyczne urządzenie do produkcji formatek drzwiowych w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek.

Do pobrania:

 


logo bgk

Data publikacji: 2016-04-11 10:41

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Wielogłowicowe centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi  oraz automatycznego urządzenia załadowczo-rozładowczego w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Do pobrania:

 

 


zapytanie-ofertowe-1

Data publikacji: 2016-02-01 10:45

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników produkcji z zakresu obsługi nowych urządzeń i systemu zarządzania produkcją.

Do pobrania- zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami