Klauzula informacyjna – LinkedIn

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Erkado Sp. z o.o. Może się Pani/Pan z nami skontaktować, pisząc na adres: Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów.
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:
  • prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.linkedin.com/company/erkado/, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości i wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez portal LinkedIn.com,
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane LinkedIn Ireland Unlimited Company (informacja szczegółowa poniżej) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na naszym fanpage mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu LinkedIn.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pan/Pani aktywnym użytkownikiem fanpage.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z portalu LinkedIn.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Informacja o współadministrowaniu danych z LinkedIn Ireland Unlimited Company:
  • Administrator i LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
  • Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
  • Zakres odpowiedzialności LinkedIn Ireland Unlimited Company za przetwarzanie Pani/Pana danych został podany na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
  • Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:
   • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
   • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
  • Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Biorąc pod uwagę specyfikę działania portalu LinkedIn i jego międzynarodowy charakter, potencjalnie możliwy jest transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.