Dotacje UE

Data publikacji: 2018-12-03 09:50

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradowie, Gościeradów Folwark Osiedle POM8, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia CIMA CFO.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania- zapytanie ofertowe


 

 

Miło nam poinformować, iż realizujemy projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

 


 

Miło nam poinformować, iż realizujemy projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie opracowanej w ramach Etapu I działania strategii wzorniczej, obejmujące zaimplementowanie w działalność przedsiębiorstwa rekomendacji wzorniczych oraz wdrożenie nowej technologii produkcji, która umożliwi wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci nowych wyrobów.
Zdefiniowane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych w postaci:

1) Zakupu nowych środków trwałych umożliwiający wprowadzenie innowacji produktowej,

2) Zakupu specjalistycznych usług doradczych skierowanych na wdrożenie rekomendowanych działań wzorniczych i wprowadzeniem innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie wzornictwa w prowadzonej działalności oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU

Oczekiwania firmy ERKADO związane z uzyskaniem efektów projektu są wieloaspektowe i wynikają z charakteru wdrożonych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy rekomendacji wzorniczych.

EFEKTY FINANSOWE

EFEKTY W OBSZARZE PRODUKTÓW

EFEKTY ORGANIZACYJNE

EFEKTY MARKETINGOWE

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki ogółem 6 184 440,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne 5 028 000,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 2 994 000,00 PLN

% dofinansowania 59,55%

2015

Data publikacji: 2015-12-16 09:50

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradowie, ul. Folwark 8, 23-275 Gościeradów, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy ERKADO Zbigniew Kozłowski wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez zarządzanie wzornictwem”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Do pobrania- zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami


 

Data publikacji: 2015-12-24 12:50

Zamawiający – ERKADO Zbigniew Kozłowski, ul. Folwark 8, 23-275 Gościeradów, w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16.12.2015 r., na przeprowadzenie audytu wzorniczego dla firmy ERKADO Zbigniew Kozłowski wraz z opracowaniem strategii wzorniczej na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez zarządzanie wzornictwem”,w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w związku z ubieganiem się Zamawiającego o dofinansowanie ww. projektu

informuje o zakończeniu postępowania ofertowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności i wyborze oferty.

Zamawiający informuje, że postępowanie ofertowe z dnia 16.12.2015 r., na przeprowadzenie audytu wzorniczego dla firmy ERKADO Zbigniew Kozłowski wraz z opracowaniem strategii wzorniczej na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez zarządzanie wzornictwem”,w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, zostało zakończone.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku postępowania ofertowego nie został wybrany Wykonawca.

Informacja do pobrania


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

  

Dotycząca zapytania ofertowego z dnia 16.12.2015 r. 

W związku z zakończeniem postępowania, informuję, iż do wykonania usług w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy ERKADO Zbigniew Kozłowski wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez zarządzanie wzornictwem”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Została wybrana firma:

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Świętojańska 5/7,00-236 Warszawa

Informacja do pobrania


 

Ogłoszenie dotyczące Automat strugająco-profilujący – 1 szt. oraz Centrum obróbcze CNC- 1 szt.

W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zapraszamy podmioty zainteresowane realizacją zamówienia do przesyłania ofert.

1. Automat strugająco-profilujący – 1 szt. kwalifikowany w KST pod nr 540

Urządzenie wykorzystywane będzie w procesie produkcji ościeżnic do drzwi o grubości skrzydła 102mm.

Oczekiwane minimalne parametry techniczne urządzenia: Zasilanie elektryczne, szerokość robocza: przy okręgu skrawającym 93-125mm, 20-260mm przy długości narzędzia pow. 240mm, maks. Ilość obrotów- 8000/min., min. 5 wrzecion roboczych, elektroniczny posuw wraz z hamulcem regulowany bezstopniowo 6-36m/min., układ elektryczny: szafa rozdzielcza i pulpit sterowniczy, korpus: krótki stół wlotowy o dł. Ok. 1,05 z dwoma walcami, szer. rolki napędzanej w stole wylotowym ok. 210 mm, system poduszek powietrznych w stole maszynowym, dwa oddzielne obwody powietrza uruchamiane przez dwa wały, obsługa urządzenia: oprogramowanie do zapisywania wartości nastawczych profili, osie wrzecion z podwójnym wskaźnikiem elektronicznym, funkcje zapamiętywania wymiarów, intuicyjna obsługa, numeryczne zarządzanie narzędziami, wskaźnik roboczogodzin, wybór opcji pracy urządzenia.

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne w zamieszczonych niżej załącznikach:

Zapytanie ofertowe (PDF) – POBIERZ

Oferta cenowa (WORD) – POBIERZ


2. Centrum obróbcze CNC- 1 szt. kwalifikowane w KST pod nr 540

Urządzenie wykorzystywane będzie w procesie produkcji ościeżnic i skrzydła drzwi o grubości 102mm.

Oczekiwane minimalne parametry techniczne urządzenia: Zasilanie urządzania 400V, 5-cio osiowy system konfiguracji pracy, elektrowrzeciono: ok. 16-19,2kW/8000 obr/min, prędkość obrotowa 1000-18000 obr/min. programowana przez  NC, głowica wiertarska: zespół roboczy wyposażony w max. 9 niezależnych narzędzi do wielokrotnych wierceń na 5 stronach płyty, poziomy zespół frezujący 3,5kW chłodzony powietrzem- prędkość obrotowa 6-15 tys. obr/min, łańcuchowy magazynek narzędzi- 12-14 pozycji i rozstawie chwytaków ok. 180mm, asystent pozycjonowania stołu roboczego, sterowanie – centrala sterownicza z dedykowanym oprogramowaniem oraz oprogramowaniem na bazie Windows, komputer PC, możliwość pracy w sieci. Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru detali. Zastosowanie mechanizmu zębatego do przesuwu belki osi X i Y.

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne w zamieszczonych niżej załącznikach:

– Zapytanie ofertowe (PDF) – POBIERZ

– Oferta cenowa (WORD) – POBIERZ

Oferty można składać oddzielnie na każdą z maszyn.Termin składnia ofert: do 16 lutego 2015 roku.Kryterium oceny ofert: cenaTermin realizacji zamówienia: do 15 marca 2015 roku.Szczegóły zamówień znajdują się w zapytaniu ofertowym.W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu oraz e-mail: biuro@erkado.pl  tel: 15 845 33 88

2016
PROTOKÓŁ WYBORU OFERT

Data publikacji: 2016-11-21 13:20

Protokół wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.10.2016r. ogłoszonego przez firmę ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Procedura wyboru wykonawcy prowadzona była zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Wybrana została firma PPUH MONAWI JACEK KUŹNIAR z siedzibą KRZEMIENICA 48, 37-127 KRZEMIENICA,NIP 8151278074 REGON 180879478 która zaoferowała najniższą cenę 2 142 000,00 EURO.

 


 

Data publikacji: 2016-10-06 09:34

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle  POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania – zapytanie ofertowe


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotycząca zapytania ofertowego z dnia 27.07.2016 r. 

Data publikacji: 2016-09-23 09:20

W związku z zakończeniem postępowania, informuję, iż do wykonania usług w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników firmy w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wybrana została firma Consenso sp. z o.o. posiadająca numer NIP: 66123369981 oraz numer KRS 0000499530, która zaoferowała najniższą cenę 97 450  PLN.

Do pobrania: protokół


Data publikacji: 2016-09-28 10:10

Protokół wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.08.2016r. ogłoszonego przez firmę ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji ościeżnic drzwiowych (wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej), składającej się z Wielogłowicowego centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Procedura wyboru wykonawcy prowadzona była zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Wybrana została firma TEKNIKA S. A., posiadająca numer NIP: 7781326940 oraz numer REGON 631125339, która zaoferowała najniższą cenę 295 000,00 EURO.

Do pobrania: protokół


Data publikacji: 2016-08-05 14:12

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Wielogłowicowe centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Do pobrania: zapytanie ofertowe


Data publikacji: 2016-07-28 13:42

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkoleń w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników firmy Erkado w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy ustalonych na rok 2016.

Do pobrania: zapytanie ofertowe


Zamawiający – ERKADO Zbigniew Kozłowski, z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji ościeżnic drzwiowych (wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej), składającej się z Wielogłowicowego centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne,

informuje o zakończeniu postępowania ofertowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Uzasadnienie wyboru oferty

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert (data upublicznienia zapytania ofertowego – 11kwietnia 2016 r., termin składania ofert: do 14 czerwca 2016r. do godziny 15:00) Zamawiający otrzymał trzy oferty na realizacje przedmiotu zamówienia. Zasada konkurencyjności została tym samym spełniona.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Wybrana została firma TEKNIKA S. A., posiadająca numer NIP: 7781326940 oraz numer REGON 631125339, która zaoferowała najniższą cenę 310 000,00 EURO oraz najkrótszy termin dostarczenia maszyny.

Do pobrania – protokół


Zamawiający – ERKADO Zbigniew Kozłowski, z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, instalacji i uruchomienia automatycznego urządzenia załadowczo-rozładowczego wraz z opracowaniem i dostarczeniem w języku polskim dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne,

informuje o zakończeniu postępowania ofertowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Uzasadnienie wyboru oferty

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert (data upublicznienia zapytania ofertowego – 11kwietnia 2016 r., termin składania ofert: do 14 czerwca 2016r. do godziny 15:00) Zamawiający otrzymał trzy oferty na realizacje przedmiotu zamówienia. Zasada konkurencyjności została tym samym spełniona.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu. Spośród wszystkich ofert jako zwycięska została wybrana oferta złożona przez MONAWI PPHU JACEK KUŹNIAR, która zdobyła największą liczbę punktów – 100. MONAWI PPHU JACEK KUŹNIAR zaproponował najniższą cenę tj. 1 300 000,00 PLN oraz termin realizacji zamówienia do 16.12.2016r.

Do pobrania – protokół


 

Zamawiający – ERKADO Zbigniew Kozłowski, z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne,

informuje o zakończeniu postępowania ofertowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Zamawiający informuje, że postępowanie ofertowe z dnia 11 kwietnia 2016 r., na realizację zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, zostało zakończone.

Uzasadnienie braku wyboru oferty

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert (data upublicznienia zapytania ofertowego – 11 kwietnia 2016 r., termin składania ofert: do 14.06.2016rr. do godziny 15:00) Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty realizacji przedmiotu zamówienia. Zasada konkurencyjności nie została tym samym spełniona, z podanych wyżej przyczyn.

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż przeprowadzona procedura w obowiązującym trybie zasady konkurencyjności nie doprowadziła do wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia będącego przedmiotem wnioskowanego projektu.

Do pobrania – protokół


Data publikacji: 2016-07-07 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników produkcji z zakresu obsługi i usuwania usterek w maszynach CNC w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy ustalonych na rok 2016

Do pobrania:


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia Automatyzacji załadunku oraz rozładunku drzwi poddawanych obróbce na automatycznej okleiniarce do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużną elementów oraz automatycznej okleiniarce do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę poprzeczną elementów w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.

Do pobrania:


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z automatycznej okleiniarki do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużną elementów oraz automatycznej okleiniarki do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużno/poprzeczną elementów  do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Wielogłowicowe centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych w ramach projektu pn.„Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Automatyczne urządzenie do produkcji formatek drzwiowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-04-11 10:41

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny Wielogłowicowe centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-04-11 10:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania, dostarczenia do Zamawiającego, jak również instalacji i uruchomienia maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z dwustronnej formatyzerki i jednostronnej oklejarki do drzwi  oraz automatycznego urządzenia załadowczo-rozładowczego w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2016-02-01 10:45

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Chwałowicach 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci wykonania usługi szkoleniowej, polegającej na Szkoleniu pracowników produkcji z zakresu obsługi nowych urządzeń i systemu zarządzania produkcją.

Do pobrania- zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami

 

2017

Data publikacji: 2017-07-11  19:24

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 01.06.2017 r.
dotyczącym realizacji zamówienia w postaci dostawy linii lakierniczej przeznaczonej do natrysku farb wodorozcieńczalnych na skrzydle drzwiowym w ramach Etapu II działania 1.4 POPW, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie składania ofert tj. do 07.07.2017 r. do godziny 24:00 do siedziby Zamawiającego, wpłynęła oferta poniżej wskazanego Wykonawcy:

Jacek Kuźniar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „MONAWI” JACEK KUŹNIAR, Krzemienica nr 48, 37-127 Krzemienica:

· Data wpływu oferty: 27.06.2017 r.,
· Wykonawca przedstawił następującą ofertę cenową realizacji całego przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w zapytaniu ofertowym z dnia 01.06.2017 r.: 5.805.600,00 zł brutto (słownie: pięć milionów osiemset pięć tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto), 4.720.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 netto).


Data publikacji: 2017-06-08  09:28

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dnia 24.05. 2017 r. dotyczącego realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych dla firmy: ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark, Os. Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I Działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00, informuję, iż do wykonania usług została wybrana firma:

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie ul. Świętojańska 5/7,00-236 Warszawa

Oferta wpłynęła 01.06.2017 o godzinie 11:08 na kwotę 226 000 PLN netto.

 


Data publikacji: 2017-06-01  15:35

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci dostawy linii lakierniczej przeznaczonej do natrysku farb wodorozcieńczalnych na skrzydle drzwiowym w ramach Etapu II działania 1.4 POPW, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania:

 


Data publikacji: 2017-05-24  11:11

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania:


Data publikacji: 2017-04-26 14:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania:

 

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Z DNIA 29.03.2017 R.

Data publikacji: 2017-04-26 14:35

Na przeprowadzenie usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej, opracowanej w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję.
Przedmiotowe postępowanie zostaje zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Do pobrania:


Data publikacji: 2017-03-29 13:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania: