CSR

Od wielu lat utrwalamy dobre praktyki związane z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno w wymiarze biznesowym jak i środowiskowym oraz społecznym.

Wspieranie finansowe oraz rzeczowe okolicznych szkół oraz placówek oświatowych, lokalnej biblioteki, Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru gminy oraz okolicznego Domu Pomocy Społecznej. Firma wspiera rozwój szkół poprzez finansowanie niezbędnego wyposażenia do klas multimedialnych, do sal sportowych oraz w ramach do sal dydaktycznych. Ma to na celu poprawę jakości kształcenia młodych mieszkańców okolicznych miejscowości.

W ramach wsparcia finansowane są również różne wydarzenia kulturalne (pikniki, festiwale) oraz warsztatowe (warsztat z produkcji słodyczy). Dla poprawy bezpieczeństwa w okolicznych miejscowościach firma regularnie dofinansowuje okoliczne oddziały OSP w niezbędny sprzęt gaśniczy oraz w poprawę systemu alarmowania. Dzięki współpracy z okolicznymi szkołami organizowane są warsztaty z poradnictwa zawodowego, które mają pomóc młodzieży z obszarów wiejskich w rozbudzeniu pasji do nauki i do zaprezentowania możliwości Erkado jako pracodawcy dla osób o różnych profilach.

Wsparcie charytatywne

Wsparcie charytatywne

Firma aktywnie wspiera różne akcje charytatywne zarówno finansowo jak i zachęcając pracowników do udziału w akcjach pomocowych.

Czytaj więcej
GALERIA

#erkado na instagramie